2005.04.06
Informujemy, że w dniu 12 kwietnia odbędzie się u nas IV Forum Młodzieżowe pod nazwą "Jakość relacji uczeń - nauczyciel na gruncie szkolnym. Prawo do wyrażania siebie jako realizacja programu wychowawczego wg założeń Aleksandra Kamińskiego".
Tematyka IV Forum jest wynikiem potrzeb wynikłych z przebiegu III Forum Młodzieżowego organizowanego przez nas w listopadzie 2004 r. i celem jego będzie wypracowanie działań i postaw zmierzających w kierunku lepszych relacji uczeń - nauczyciel, nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń.
Do udziału w IV Forum Młodzieżowym zaprosiliśmy pięcioosobowe grupy: 3 przedstawicieli samorządów szkolnych i ze względu na budowę warsztatów dwóch nauczycieli wydelegowanych przez dyrektora placówki.
Tematyka obrad plenarnych i zajęć warsztatowych jest realizacją priorytetu Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2004/2005 dotyczącego pracy wychowawczej i profilaktycznej placówki, a także miejsca i roli samorządów szkolnych w inspirowaniu i realizowaniu działań profilaktycznych w  tym zakresie.
Przewidujemy przeprowadzenie zajęć w  czterech grupach warsztatowych. W pierwszych trzech grupach po jednym uczestniku, a w czwartej grupie po jednym przedstawicielu uczniów i nauczycieli.
Pracować będziemy w następujących grupach warsztatowych:
1. Rola samorządu uczniowskiego w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych
2. Granice godności w sytuacjach trudnych w ocenie ucznia
3. Granice godności w trudnych sytuacjach szkolnych w koncepcji nauczyciela
4. Debata: uczniowie - nauczyciele - dwa bieguny tego samego źródła

Ramowy program
1000 - obrady plenarne (powitanie, wystąpienie zaproszonych gości)
1045 - 1345 - praca w warsztatowych
1340 - 1430 - OBIAD
1430 - 1600 - obrady plenarne (prezentacja materiałów wypracowanych przez grupy warsztatowe, dyskusja, podsumowanie obrad)