REGULAMIN
XV WOJEWÓDZKIEGO RAJDU ZIELONEGO
„OZORKÓW 2017”

 1. Organizatorzy:
  Koło krajoznawczo - turystyczne przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 2. Cele rajdu:
 3. Termin i miejsce rajdu:
  Rajd odbędzie się w sobotę 06 maja 2017 r. z zakończeniem w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B w godz. 1230    1300.
 4. Kierownictwo rajdu:
 5. Trasy rajdu:
 6. Warunki uczestnictwa:
  W Rajdzie mogą uczestniczyć koła turystyczne, przedszkola, szkoły, organizacje społeczne, drużyny rodzinne oraz turyści indywidualni.
 7. Zgłoszenia i wpisowe:
 8. Świadczenia:
  W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 9. Obowiązki uczestników:
 10. Postanowienia końcowe: