REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
LITERATURY SATYRYCZNEJ

  1. Organizator
  2. Cele turnieju:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
    Oceny dokona profesjonalne jury.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 42 718 93 53.