REGULAMIN
XVI PRZEGLĄDU MATERIALNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Moja przytulanka szmacianka”

  

  1. Organizatorzy:
  2. Cele przeglądu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Techniki: maskotka.
  5. Miejsce i czas wystawy:
  6. Postanowienia końcowe: