REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mały Książę w mojej wyobraźni”

 1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 2. Cele konkursu:
 3. Techniki: dowolne ( z wyłączeniem rzeźby ).
 4. Format prac: A3.
 5. Warunki uczestnictwa:
 6. Kategorie wiekowe:
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 7. Nagrody:
 8. Miejsce i czas wystawy:
 9. Postanowienia końcowe: