REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO
„Chodź, opowiem Ci bajeczkę…”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
  6. Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 06.06.2017 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody (I, II, III oraz wyróżnienie w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: