REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Małe jest piękne”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Termin wystawy prac i wręczenia nagród:
    Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 06.06.2017 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody:
  8. Postanowienia końcowe: