REGULAMIN
IV POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  1. Organizatorzy:
  2. Cele przeglądu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
  6. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 23.03.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie.
  7. Postanowienie jury jest werdyktem ostatecznym.

UWAGA!!!!
JURY PRZYZNA NAGRODĘ GRAND PRIX
DLA NAJLEPSZEGO UCZESTNIKA KONKURSU !!!
Darmowy semestr nauki języka angielskiego
(dotyczy udziału w kursie grupowym) w
Centrum Języków Obcych Fabryka Języka