Regulamin
XI Jesiennego Rajdu
„Dla wytrwałych”
Ozorków, 01 października 2016 r.

Oficjalne zakończenie rajdu połączone z wręczeniem dyplomów uczestnictwa i pamiątek rajdowych dla drużyn, odbędzie się po przybyciu wszystkich drużyn na metę, około godziny 1230.

Słonecznej pogody, przyjemnej wędrówki i niezapomnianych wrażeń życzy Kierownictwo Rajdu.