PROTOKÓŁ
X POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Krajobrazy są stanami duszy”

Jury X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Krajobrazy są stanami duszy” postanowiło nagrodzić następujące osoby:

  1. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I – III):
  2. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY IV-VI):
  3. GIMNAZJA: