REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POEZJI MIŁOSNEJ
„Kochać to widzieć słońce w czasie burzy”

  1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
  2. Cele turnieju:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
  6. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 04.03.20087 r. o godz. 1000 w siedzibie placówki
  7. Laureaci turnieju otrzymają nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz zaświadczenia udziału w turnieju.