REGULAMIN
IX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Barwy Przyrody”

  1. Organizatorzy:
  2. Cele konkursu:
  3. Techniki: dowolne ( z wyłączeniem rzeźby ).
  4. Format prac: dowolny.
  5. Warunki uczestnictwa:
  6. Miejsce i czas wystawy:
  7. Postanowienia końcowe: