PROTOKÓŁ
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZWIERZĘTA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ŚWIATA”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 02.06.2006 r.

po obejrzeniu 193 kompletów nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody: