Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wolontariat i animacja działań dla starszych mieszkańców

„młodych duchem” w Ozorkowie mają już swoją tradycję. Moja osobista przygoda z wolontariatem rozpoczęła się w r. 2004, kiedy trafiłam na szkolenie „Znajdź czas na wolontariat, czyli jak efektywnie zarządzać czasem”. Nie wiem, czy moje zarządzanie czasem jest w 100% efektywne, ale czas na wolontariat znajduję zawsze kiedy jest potrzebny.
Liga Kobiet Polskich, Fundacja „Spełnijmy Nadzieję”, Stowarzyszenie „Razem po Zdrowie”, Regionalne Centrum Wolontariatu (2004-2009), RCW „Centerko” (2010 i dalej), „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej” w Stow. Ja –Ty – MY, wolontariat Latarnika Polski Cyfrowej, wolontariat i praca w projektach społecznych, współpraca z instytucjami kultury to miejsca, które otwierają horyzonty. Dla mnie były szkołą cierpliwości, pokory i wrażliwości na potrzeby innych.

Co robię w Młodzieżowym Domu Kultury?. MDK jest placówką oświatową, ale otwartą także na edukację ustawiczną dorosłych. Ozorkowscy seniorzy uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych cykliczne przez MDK. Tutaj znalazła swoje miejsce inicjatywa edukacji cyfrowej pn. Internetowe Mosty, a później OzoLatarnia (od 2013r.) Zakończył się projekt Stow. „Miasta w Internecie”, ale niemała grupa wolontariuszy Latarników kontynuuje w całej Polsce rozpoczętą w 2012-2013 r. przygodę z nowymi technologiami. Latarniczka w Ozorkowie oprócz edukacji cyfrowej osób starszych zajęła się animacją różnych działań dla seniorów oraz organizacją międzypokoleniowego wolontariatu. Nowym działaniem jest wsparcie cyfrowe dla seniorskich organizacji w ramach wolontariatu Mobilnych Doradców Sektora 3.0. W OzoLatarni zaczynamy razem z seniorami, absolwentami wykorzystywać zdobyte umiejętności cyfrowe w sposób praktyczny, do planowania działań, podejmowania pierwszych prób redakcyjnych, organizowania się i upowszechniania internetowych kontaktów. „Aktywni po 50 w Ozorkowie” (grupa nieformalna zawiązana w OzoLatarni) uczestniczą w marszach nordic walking Uniwersytetów III wieku, chodzą z kijami z grupą z ZNP, próbują pozyskiwać fundusze na swoje działania. Od września 2017r, w OzoLatarni realizowany jest projekt „ „Od spotkania do dialogu obywatelskiego- Kawiarenka obywatelska w Ozorkowie”.
Wędrujemy z działaniami po mieście, ale w MDK mamy swoje przyjazne miejsce.
Po przerwie w 2017 r. wracamy do Strefy Seniora podczas Dni Ozorkowa 2018. „Ozorkowscy seniorzy w akcji” zaczynają już być rozpoznawalni. Po wizycie gości z Warszawy i Łodzi, także nasza grupa wolontariuszy, aktywnych seniorów i członków rady seniorów wyjeżdża na wizytę studyjną do Warszawy. Dzięki uprzejmości władz i kolejnych dyrekcji MDK możemy rozwijać skrzydła i eksperymentować z nowymi pomysłami. Kontakty z wieloma organizacjami pozarządowymi, także poza granicami województwa, „Akademia Wolontariatu Seniora, Nasza Przyjazna Przestrzeń - po dwie edycje w Ozorkowie, utwierdzają w przekonaniu, że warto próbować.
Grupa instytucji, firm i osób przyjaznych seniorom w Ozorkowie poszerza się. Wspólnie z radą seniorów prowadzimy akcję – Wojewódzka Karta Seniora dla mieszkańców Ozorkowa.
Wkrótce kolejne działania - do Ozorkowa zawita Akademia Wolontariatu Seniora III- „Jak w rodzinie”.
Ale to nie koniec niespodzianek dla ozorkowskich seniorów w tym roku.